ประกาศจัดซื้อวัสดุประกอบอาหารของศูนย์เรียนรู้ฯลำปาง งปม.63

14:53 วันพฤหัสบดี, 19th มีนาคม 2020


1. รายงานขอซื้อขอจ้าง 2. รายงานขอซื้อขอจ้าง 3. เอกสารประกวดราคาซื้อ 4. เอกสารประกวดราคาซื้อ 5. เอกสารประกวดราคาซื้อ 6. เอกสารประกวดราคาซื้อ 7. เอกสารประกวดราคาซื้อ 8. เอกสารประกวดราคาซื้อ 9. เอกสารประกวดราคาซื้อ 10. เอกสารประกวดราคาซื้อ 11. เอกสารประกวดราคาซื้อ 12. เอกสารประกวดราคาซื้อ 13. เอกสารประกวดราคาซื้อ 14. เอกสารประกวดราคาซื้อ 15. คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 16. คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 17. แบบ บก 18. ร่างขอบเขตงาน 19. ประเภทของชำของเค็ม 20. อาหารประเภทเนื้อสัตว์ 21. อาหารประเภทผักสด 22. ผลไม้ 23. ขนมหวาน 24. ข้าวสาร 25. เชื้อเพลิงและหุงต้ม image001 image002 image003 image004 image005 image006 image007 image008 image009 image010 image011 image012 image013 image014 image015 image016 image017 image018 image019 image020 image021 image022 image023 image024 image025 image026 image027

 • เมษายน 2020
  วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
  30 , มีนาคม , 2020 31 , มีนาคม , 2020 1 , เมษายน , 2020 2 , เมษายน , 2020 3 , เมษายน , 2020 4 , เมษายน , 2020 5 , เมษายน , 2020
  6 , เมษายน , 2020 7 , เมษายน , 2020 8 , เมษายน , 2020 9 , เมษายน , 2020 10 , เมษายน , 2020 11 , เมษายน , 2020 12 , เมษายน , 2020
  13 , เมษายน , 2020 14 , เมษายน , 2020 15 , เมษายน , 2020 16 , เมษายน , 2020 17 , เมษายน , 2020 18 , เมษายน , 2020 19 , เมษายน , 2020
  20 , เมษายน , 2020 21 , เมษายน , 2020 22 , เมษายน , 2020 23 , เมษายน , 2020 24 , เมษายน , 2020 25 , เมษายน , 2020 26 , เมษายน , 2020
  27 , เมษายน , 2020 28 , เมษายน , 2020 29 , เมษายน , 2020 30 , เมษายน , 2020 1 , พฤษภาคม , 2020 2 , พฤษภาคม , 2020 3 , พฤษภาคม , 2020
 • « 1 ของ 4 »

  www.reliablecounter.com

  IP Address : 35.175.121.230

  Scroll Up