พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอาชีพระยะสั้น

16:32 วันศุกร์, 23rd กันยายน 2016


วันที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 10.30 น. นางสาววันเพ็ญ สุวรรณวิสิฏฐ์ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอาชีพระยะสั้น และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ร่วมโครงการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชนเผ่า พร้อมมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว  เด็กยากจนและเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน พร้อมเยี่ยมชมผลงานการประยุกต์ความรู้ด้านการตัดเย็บกับภูมิปัญญาของท้องถิ่นภายใต้โครงการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากชนเผ่า ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง

img_3273 img_3304 img_3309 img_3316 img_3329 img_3373 img_3378 img_3380 img_3392 img_3399 img_3406

 • กุมภาพันธ์ 2020
  วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
  27 , มกราคม , 2020 28 , มกราคม , 2020 29 , มกราคม , 2020 30 , มกราคม , 2020 31 , มกราคม , 2020 1 , กุมภาพันธ์ , 2020 2 , กุมภาพันธ์ , 2020
  3 , กุมภาพันธ์ , 2020 4 , กุมภาพันธ์ , 2020 5 , กุมภาพันธ์ , 2020 6 , กุมภาพันธ์ , 2020 7 , กุมภาพันธ์ , 2020 8 , กุมภาพันธ์ , 2020 9 , กุมภาพันธ์ , 2020
  10 , กุมภาพันธ์ , 2020 11 , กุมภาพันธ์ , 2020 12 , กุมภาพันธ์ , 2020 13 , กุมภาพันธ์ , 2020 14 , กุมภาพันธ์ , 2020 15 , กุมภาพันธ์ , 2020 16 , กุมภาพันธ์ , 2020
  17 , กุมภาพันธ์ , 2020 18 , กุมภาพันธ์ , 2020 19 , กุมภาพันธ์ , 2020 20 , กุมภาพันธ์ , 2020 21 , กุมภาพันธ์ , 2020 22 , กุมภาพันธ์ , 2020 23 , กุมภาพันธ์ , 2020
  24 , กุมภาพันธ์ , 2020 25 , กุมภาพันธ์ , 2020 26 , กุมภาพันธ์ , 2020 27 , กุมภาพันธ์ , 2020 28 , กุมภาพันธ์ , 2020 29 , กุมภาพันธ์ , 2020 1 , มีนาคม , 2020
 • « 1 ของ 4 »

  www.reliablecounter.com

  IP Address : 35.175.113.29

  Scroll Up