ร่วมกิจกรรมจิตอาสาวันมาฆบูชา ประจำปี 2562

14:09 วันจันทร์, 27th พฤษภาคม 2019


วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 นายชาลี สมมาตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และผู้รับการฝึกอาชีพ รุ่นที่ 79 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 เพื่อให้ผู้รับการฝึกอาชีพมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวันสำคัญของวันมาฆบูชา รวมทั้งเข้าใจถึงหลักธรรมต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้เกิดการตระหนักต่อความสำคัญของพระพุทธศาสนา และทำหน้าที่ธำรงพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไป  โดยการจัดให้มีกิจกรรมจิตอาสาร่วมพัฒนาและนำผู้รับการฝึกอาชีพเวียนเทียน ณ วัดพระธาตุกู่สี่ขันธ์

 

 • มิถุนายน 2019
  วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
  27 , พฤษภาคม , 2019 28 , พฤษภาคม , 2019 29 , พฤษภาคม , 2019 30 , พฤษภาคม , 2019 31 , พฤษภาคม , 2019 1 , มิถุนายน , 2019 2 , มิถุนายน , 2019
  3 , มิถุนายน , 2019 4 , มิถุนายน , 2019 5 , มิถุนายน , 2019 6 , มิถุนายน , 2019 7 , มิถุนายน , 2019 8 , มิถุนายน , 2019 9 , มิถุนายน , 2019
  10 , มิถุนายน , 2019 11 , มิถุนายน , 2019 12 , มิถุนายน , 2019 13 , มิถุนายน , 2019 14 , มิถุนายน , 2019 15 , มิถุนายน , 2019 16 , มิถุนายน , 2019
  17 , มิถุนายน , 2019 18 , มิถุนายน , 2019 19 , มิถุนายน , 2019 20 , มิถุนายน , 2019 21 , มิถุนายน , 2019 22 , มิถุนายน , 2019 23 , มิถุนายน , 2019
  24 , มิถุนายน , 2019 25 , มิถุนายน , 2019 26 , มิถุนายน , 2019 27 , มิถุนายน , 2019 28 , มิถุนายน , 2019 29 , มิถุนายน , 2019 30 , มิถุนายน , 2019
 • « 2 ของ 4 »  IP Address : 3.90.204.40

  Scroll Up