ร่วมพิธีเปิดการประชุมการขับเคลื่อนแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

10:43 วันจันทร์, 5th มิถุนายน 2017


ในวันที่ 3 มิ.ย. 60 เวลา 14.00 น. ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง (นายชาลี  สมมาตร)และคณะเจ้าหน้าที่ของศูนย์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมการขับเคลื่อนแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยมี (นายไมตรี อินทุสุต) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิด  พร้อมบรรยายพิเศษและมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมทั้งปล่อยขบวนรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านสตรีและเด็ก ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 400 คน ประกอบด้วยนายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ หน.ผต.ราชการพม. นายสุทธิ จันทรวงษ์ ผอ.สสว.10 นางสาวอณิรา ธินนท์. พมจ.เชียงราย และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน สังกัดกระทรวงฯ ตัวแทนจากสภาเด็กและเยาวชน องค์กรสตรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ส่วนราชการในจังหวัดเชียงราย และสื่อมวลชน โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการสัมมนาขับเคลื่อนบูรณาการเชิงพื้นที่ “ประชารัฐร่วมใจ ป้องภัยสตรีและครอบครัว” ภายใต้กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพลังบวกสาม ภาครัฐ สื่อ และประชาสังคมเพื่อสตรีและครอบครัว ประจำปี 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

 • พฤศจิกายน 2019
  วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
  28 , ตุลาคม , 2019 29 , ตุลาคม , 2019 30 , ตุลาคม , 2019 31 , ตุลาคม , 2019 1 , พฤศจิกายน , 2019 2 , พฤศจิกายน , 2019 3 , พฤศจิกายน , 2019
  4 , พฤศจิกายน , 2019 5 , พฤศจิกายน , 2019 6 , พฤศจิกายน , 2019 7 , พฤศจิกายน , 2019 8 , พฤศจิกายน , 2019 9 , พฤศจิกายน , 2019 10 , พฤศจิกายน , 2019
  11 , พฤศจิกายน , 2019 12 , พฤศจิกายน , 2019 13 , พฤศจิกายน , 2019 14 , พฤศจิกายน , 2019 15 , พฤศจิกายน , 2019 16 , พฤศจิกายน , 2019 17 , พฤศจิกายน , 2019
  18 , พฤศจิกายน , 2019 19 , พฤศจิกายน , 2019 20 , พฤศจิกายน , 2019 21 , พฤศจิกายน , 2019 22 , พฤศจิกายน , 2019 23 , พฤศจิกายน , 2019 24 , พฤศจิกายน , 2019
  25 , พฤศจิกายน , 2019 26 , พฤศจิกายน , 2019 27 , พฤศจิกายน , 2019 28 , พฤศจิกายน , 2019 29 , พฤศจิกายน , 2019 30 , พฤศจิกายน , 2019 1 , ธันวาคม , 2019
 • « 1 ของ 4 »

  www.reliablecounter.com

  IP Address : 3.91.106.44

  Scroll Up