ร่วมเดินรณรงค์ยุติความรุนแรง

15:20 วันพุธ, 15th พฤษภาคม 2019


วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 นายชาลี สมมาตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ร่วมเดินรณรงค์ยุติความรุนแรง ในงานการจัดกิจกรรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนผลิตสื่อสร้างสรรค์ “ถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์” โดยมีอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดการเดินรณรงค์และพื้นที่เวทีสร้างสรรค์ รวมถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรม การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และการแสดง เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ลดความรุนแรงในครอบครัว สื่อสร้างสรรค์ การป้องกันปัญหายาเสพติดและการทุจริตคอรัปชั่น โดยมีกลุ่มผู้รับการฝึกอาชีพของศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดลำปาง คือกลุ่มหัตถกรรมเส้นไหมประดิษฐ์บ้านท่างาม ร่วมออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ณ สวนกลางเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 • พฤษภาคม 2019
  วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
  29 , เมษายน , 2019 30 , เมษายน , 2019 1 , พฤษภาคม , 2019 2 , พฤษภาคม , 2019 3 , พฤษภาคม , 2019 4 , พฤษภาคม , 2019 5 , พฤษภาคม , 2019
  6 , พฤษภาคม , 2019 7 , พฤษภาคม , 2019 8 , พฤษภาคม , 2019 9 , พฤษภาคม , 2019 10 , พฤษภาคม , 2019 11 , พฤษภาคม , 2019 12 , พฤษภาคม , 2019
  13 , พฤษภาคม , 2019 14 , พฤษภาคม , 2019 15 , พฤษภาคม , 2019 16 , พฤษภาคม , 2019 17 , พฤษภาคม , 2019 18 , พฤษภาคม , 2019 19 , พฤษภาคม , 2019
  20 , พฤษภาคม , 2019 21 , พฤษภาคม , 2019 22 , พฤษภาคม , 2019 23 , พฤษภาคม , 2019 24 , พฤษภาคม , 2019 25 , พฤษภาคม , 2019 26 , พฤษภาคม , 2019
  27 , พฤษภาคม , 2019 28 , พฤษภาคม , 2019 29 , พฤษภาคม , 2019 30 , พฤษภาคม , 2019 31 , พฤษภาคม , 2019 1 , มิถุนายน , 2019 2 , มิถุนายน , 2019
 • « 1 ของ 4 »  IP Address : 3.85.143.239

  Scroll Up