ลงพื้นที่ติดตามโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น 30 วัน รุ่นที่ 2 อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

14:00 วันจันทร์, 27th พฤษภาคม 2019


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายชาลี สมมาตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ และกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ติดตาม ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการฯ และเปิดกลุ่มฝึกอาชีพโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น 30 วัน รุ่นที่ 2 ณ กลุ่มอาชีพบ้านคลองแค ม.5 ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก หลักสูตรหัตถกรรมพื้นบ้าน และลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมกลุ่ม ชี้แจงวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมฝึกอาชีพโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว (104 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 2  จำนวน 2 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ 1.กลุ่มสตรีบ้านท่าง่าม ม.2 ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก หลักสูตรหัตถกรรมพื้นบ้าน 2.กลุ่มสตรีบ้านย่านยาว ม.4 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก หลักสูตรแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

 • มิถุนายน 2019
  วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
  27 , พฤษภาคม , 2019 28 , พฤษภาคม , 2019 29 , พฤษภาคม , 2019 30 , พฤษภาคม , 2019 31 , พฤษภาคม , 2019 1 , มิถุนายน , 2019 2 , มิถุนายน , 2019
  3 , มิถุนายน , 2019 4 , มิถุนายน , 2019 5 , มิถุนายน , 2019 6 , มิถุนายน , 2019 7 , มิถุนายน , 2019 8 , มิถุนายน , 2019 9 , มิถุนายน , 2019
  10 , มิถุนายน , 2019 11 , มิถุนายน , 2019 12 , มิถุนายน , 2019 13 , มิถุนายน , 2019 14 , มิถุนายน , 2019 15 , มิถุนายน , 2019 16 , มิถุนายน , 2019
  17 , มิถุนายน , 2019 18 , มิถุนายน , 2019 19 , มิถุนายน , 2019 20 , มิถุนายน , 2019 21 , มิถุนายน , 2019 22 , มิถุนายน , 2019 23 , มิถุนายน , 2019
  24 , มิถุนายน , 2019 25 , มิถุนายน , 2019 26 , มิถุนายน , 2019 27 , มิถุนายน , 2019 28 , มิถุนายน , 2019 29 , มิถุนายน , 2019 30 , มิถุนายน , 2019
 • « 1 ของ 4 »  IP Address : 3.90.204.40

  Scroll Up