ลงพื้นที่ จังหวัดเพชรบูรณ์

09:17 วันศุกร์, 28th เมษายน 2017


ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 นายชาลี สมมาตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายอิศรา คันธรักษ์ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม และนายชูชาติ เจริญลาภ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ ต.สะเดาะพง        อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อเยี่ยมบ้านพร้อมช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ กรณีถูกทำร้ายจากการเข้าไปช่วยเหลือเด็กผู้หญิง   ถูกลวนลาม บริเวณถนนข้าวโพด อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา (14/04/60) จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน 2 ราย และผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 3 ราย จากการลงพื้นที่ในเบื้องต้นพบว่าทั้ง 5 ครอบครัวเป็นครอบครัวที่ยากจน รายได้ไม่เพียงพอกับการยังชีพ  อีกทั้ง 2 ครอบครัวยังต้องสูญเสียกำลังสำคัญในการหารายได้ให้ครอบครัว ทางศูนย์ฯ จึงได้ช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวในเบื้องต้นจำนวน 5 ครอบครัว ๆ ละ 2,000 บาท รวม 10,000 บาท ทั้งนี้ทางศูนย์ฯได้ประสานและดำเนินภารกิจข้างต้นกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. และหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ในรูปแบบของสหวิชาชีพ ซึ่งนอกจากจะดำเนินการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว ทางศูนย์ฯได้ประสานให้ทางท้องถิ่น และส่วนราชการใน อ.เขาค้อ และใน จ.เพชรบูรณ์ ได้ดูแลสวัสดิการ ด้านอาชีพและรายได้ ตลอดจนการติดตามและดูแลสวัสดิภาพของครอบครัวในระยะยาว ให้กับทางครอบครัวผู้เสียหายสามารถดำรงชีพได้อย่างปกติสุขโดยศูนย์ฯ จะให้การสนันสนุนช่วยเหลือตามภารกิจของศูนย์ฯ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนในด้านของกระบวนการยุติธรรมสถานีภูธรเมืองเพชรบูรณ์เป็นผู้ดำเนินการ

 

 • กรกฎาคม 2019
  วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
  1 , กรกฎาคม , 2019 2 , กรกฎาคม , 2019 3 , กรกฎาคม , 2019 4 , กรกฎาคม , 2019 5 , กรกฎาคม , 2019 6 , กรกฎาคม , 2019 7 , กรกฎาคม , 2019
  8 , กรกฎาคม , 2019 9 , กรกฎาคม , 2019 10 , กรกฎาคม , 2019 11 , กรกฎาคม , 2019 12 , กรกฎาคม , 2019 13 , กรกฎาคม , 2019 14 , กรกฎาคม , 2019
  15 , กรกฎาคม , 2019 16 , กรกฎาคม , 2019 17 , กรกฎาคม , 2019 18 , กรกฎาคม , 2019 19 , กรกฎาคม , 2019 20 , กรกฎาคม , 2019 21 , กรกฎาคม , 2019
  22 , กรกฎาคม , 2019 23 , กรกฎาคม , 2019 24 , กรกฎาคม , 2019 25 , กรกฎาคม , 2019 26 , กรกฎาคม , 2019 27 , กรกฎาคม , 2019 28 , กรกฎาคม , 2019
  29 , กรกฎาคม , 2019 30 , กรกฎาคม , 2019 31 , กรกฎาคม , 2019 1 , สิงหาคม , 2019 2 , สิงหาคม , 2019 3 , สิงหาคม , 2019 4 , สิงหาคม , 2019
 • « 1 ของ 4 »

  www.reliablecounter.com

  IP Address : 54.92.148.165

  Scroll Up