อบรมเสริมสร้างการทำงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ “ Spirit สค.”

16:06 วันพฤหัสบดี, 29th กันยายน 2016


ในวันที่ 25 -26 กันยายน 2559 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ได้เข้าร่วมอบรมกิจกรรมเสริมสร้างการทำงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ “ Spirit สค.” และมีข้าราชการของศูนย์ฯ จำนวน 2 ท่าน ได้รับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558 ได้แก่  นางวัชรินทร์  ปงจันตา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และนางสาวสิริกร  ศุภมงคล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานโดยมีอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต) เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมเมธาวลัย    อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

dscn1012 dscn1014 dscn1022 dscn1074 dscn1105 dscn1117

 • กุมภาพันธ์ 2020
  วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
  27 , มกราคม , 2020 28 , มกราคม , 2020 29 , มกราคม , 2020 30 , มกราคม , 2020 31 , มกราคม , 2020 1 , กุมภาพันธ์ , 2020 2 , กุมภาพันธ์ , 2020
  3 , กุมภาพันธ์ , 2020 4 , กุมภาพันธ์ , 2020 5 , กุมภาพันธ์ , 2020 6 , กุมภาพันธ์ , 2020 7 , กุมภาพันธ์ , 2020 8 , กุมภาพันธ์ , 2020 9 , กุมภาพันธ์ , 2020
  10 , กุมภาพันธ์ , 2020 11 , กุมภาพันธ์ , 2020 12 , กุมภาพันธ์ , 2020 13 , กุมภาพันธ์ , 2020 14 , กุมภาพันธ์ , 2020 15 , กุมภาพันธ์ , 2020 16 , กุมภาพันธ์ , 2020
  17 , กุมภาพันธ์ , 2020 18 , กุมภาพันธ์ , 2020 19 , กุมภาพันธ์ , 2020 20 , กุมภาพันธ์ , 2020 21 , กุมภาพันธ์ , 2020 22 , กุมภาพันธ์ , 2020 23 , กุมภาพันธ์ , 2020
  24 , กุมภาพันธ์ , 2020 25 , กุมภาพันธ์ , 2020 26 , กุมภาพันธ์ , 2020 27 , กุมภาพันธ์ , 2020 28 , กุมภาพันธ์ , 2020 29 , กุมภาพันธ์ , 2020 1 , มีนาคม , 2020
 • « 1 ของ 4 »

  www.reliablecounter.com

  IP Address : 35.175.113.29

  Scroll Up