ออกหน่วยเคลื่อนที่

15:54 วันพฤหัสบดี, 10th มกราคม 2019


วันที่ 9 มกราคม 2562 นายชาลี สมมาตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม โดยอาจารย์นวลจันทร์ เจริญจริง ร่วมกับผู้รับการฝึกอาชีพแผนกเสริมสวยและตัดผมชายฝึกภาคปฏิบัติออกหน่วยเคลื่อนที่  ณ โรงเรียนบ้านเสด็จ  จังหวัดลำปาง มีผู้รับบริการรวมจำนวน 51 คน

 • สิงหาคม 2020
  วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
  27 , กรกฎาคม , 2020 28 , กรกฎาคม , 2020 29 , กรกฎาคม , 2020 30 , กรกฎาคม , 2020 31 , กรกฎาคม , 2020 1 , สิงหาคม , 2020 2 , สิงหาคม , 2020
  3 , สิงหาคม , 2020 4 , สิงหาคม , 2020 5 , สิงหาคม , 2020 6 , สิงหาคม , 2020 7 , สิงหาคม , 2020 8 , สิงหาคม , 2020 9 , สิงหาคม , 2020
  10 , สิงหาคม , 2020 11 , สิงหาคม , 2020 12 , สิงหาคม , 2020 13 , สิงหาคม , 2020 14 , สิงหาคม , 2020 15 , สิงหาคม , 2020 16 , สิงหาคม , 2020
  17 , สิงหาคม , 2020 18 , สิงหาคม , 2020 19 , สิงหาคม , 2020 20 , สิงหาคม , 2020 21 , สิงหาคม , 2020 22 , สิงหาคม , 2020 23 , สิงหาคม , 2020
  24 , สิงหาคม , 2020 25 , สิงหาคม , 2020 26 , สิงหาคม , 2020 27 , สิงหาคม , 2020 28 , สิงหาคม , 2020 29 , สิงหาคม , 2020 30 , สิงหาคม , 2020
  31 , สิงหาคม , 2020 1 , กันยายน , 2020 2 , กันยายน , 2020 3 , กันยายน , 2020 4 , กันยายน , 2020 5 , กันยายน , 2020 6 , กันยายน , 2020
 • « 2 ของ 4 »

  www.reliablecounter.com

  IP Address : ".$_SERVER['REMOTE_ADDR']; ?>

  Scroll Up