เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ “Spirit สค.”

16:04 วันจันทร์, 8th ตุลาคม 2018


ในวันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ “Spirit สค.” พร้อมทั้งมอบนโยบายการทำงานในปีงบประมาณต่อไปให้แก่บุคลากรในสังกัด สค. ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 300 คน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและมองเห็นทิศทางการทำงานได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนภารกิจของ สค. อันจะนำไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

 

 • กุมภาพันธ์ 2019
  วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
  28 มกราคม , 2019 29 มกราคม , 2019 30 มกราคม , 2019 31 มกราคม , 2019 1 กุมภาพันธ์ , 2019 2 กุมภาพันธ์ , 2019 3 กุมภาพันธ์ , 2019
  4 กุมภาพันธ์ , 2019 5 กุมภาพันธ์ , 2019 6 กุมภาพันธ์ , 2019 7 กุมภาพันธ์ , 2019 8 กุมภาพันธ์ , 2019 9 กุมภาพันธ์ , 2019 10 กุมภาพันธ์ , 2019
  11 กุมภาพันธ์ , 2019 12 กุมภาพันธ์ , 2019 13 กุมภาพันธ์ , 2019 14 กุมภาพันธ์ , 2019 15 กุมภาพันธ์ , 2019 16 กุมภาพันธ์ , 2019 17 กุมภาพันธ์ , 2019
  18 กุมภาพันธ์ , 2019 19 กุมภาพันธ์ , 2019 20 กุมภาพันธ์ , 2019 21 กุมภาพันธ์ , 2019 22 กุมภาพันธ์ , 2019 23 กุมภาพันธ์ , 2019 24 กุมภาพันธ์ , 2019
  25 กุมภาพันธ์ , 2019 26 กุมภาพันธ์ , 2019 27 กุมภาพันธ์ , 2019 28 กุมภาพันธ์ , 2019 1 มีนาคม , 2019 2 มีนาคม , 2019 3 มีนาคม , 2019
 • « 1 ของ 4 »

  www.reliablecounter.com

  IP Address : 34.226.208.185

  Scroll Up