เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ “Spirit สค.”

16:04 วันจันทร์, 8th ตุลาคม 2018


ในวันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ “Spirit สค.” พร้อมทั้งมอบนโยบายการทำงานในปีงบประมาณต่อไปให้แก่บุคลากรในสังกัด สค. ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 300 คน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและมองเห็นทิศทางการทำงานได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนภารกิจของ สค. อันจะนำไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

 

 • พฤษภาคม 2019
  วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
  29 , เมษายน , 2019 30 , เมษายน , 2019 1 , พฤษภาคม , 2019 2 , พฤษภาคม , 2019 3 , พฤษภาคม , 2019 4 , พฤษภาคม , 2019 5 , พฤษภาคม , 2019
  6 , พฤษภาคม , 2019 7 , พฤษภาคม , 2019 8 , พฤษภาคม , 2019 9 , พฤษภาคม , 2019 10 , พฤษภาคม , 2019 11 , พฤษภาคม , 2019 12 , พฤษภาคม , 2019
  13 , พฤษภาคม , 2019 14 , พฤษภาคม , 2019 15 , พฤษภาคม , 2019 16 , พฤษภาคม , 2019 17 , พฤษภาคม , 2019 18 , พฤษภาคม , 2019 19 , พฤษภาคม , 2019
  20 , พฤษภาคม , 2019 21 , พฤษภาคม , 2019 22 , พฤษภาคม , 2019 23 , พฤษภาคม , 2019 24 , พฤษภาคม , 2019 25 , พฤษภาคม , 2019 26 , พฤษภาคม , 2019
  27 , พฤษภาคม , 2019 28 , พฤษภาคม , 2019 29 , พฤษภาคม , 2019 30 , พฤษภาคม , 2019 31 , พฤษภาคม , 2019 1 , มิถุนายน , 2019 2 , มิถุนายน , 2019
 • « 1 ของ 4 »  IP Address : 3.85.143.239

  Scroll Up