เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ “Spirit สค.”

16:04 วันจันทร์, 8th ตุลาคม 2018


ในวันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ “Spirit สค.” พร้อมทั้งมอบนโยบายการทำงานในปีงบประมาณต่อไปให้แก่บุคลากรในสังกัด สค. ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 300 คน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและมองเห็นทิศทางการทำงานได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนภารกิจของ สค. อันจะนำไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

 

 • ธันวาคม 2018
  วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
  26 พฤศจิกายน , 2018 27 พฤศจิกายน , 2018 28 พฤศจิกายน , 2018 29 พฤศจิกายน , 2018 30 พฤศจิกายน , 2018 1 ธันวาคม , 2018 2 ธันวาคม , 2018
  3 ธันวาคม , 2018 4 ธันวาคม , 2018 5 ธันวาคม , 2018 6 ธันวาคม , 2018 7 ธันวาคม , 2018 8 ธันวาคม , 2018 9 ธันวาคม , 2018
  10 ธันวาคม , 2018 11 ธันวาคม , 2018 12 ธันวาคม , 2018 13 ธันวาคม , 2018 14 ธันวาคม , 2018 15 ธันวาคม , 2018 16 ธันวาคม , 2018
  17 ธันวาคม , 2018 18 ธันวาคม , 2018 19 ธันวาคม , 2018 20 ธันวาคม , 2018 21 ธันวาคม , 2018 22 ธันวาคม , 2018 23 ธันวาคม , 2018
  24 ธันวาคม , 2018 25 ธันวาคม , 2018 26 ธันวาคม , 2018 27 ธันวาคม , 2018 28 ธันวาคม , 2018 29 ธันวาคม , 2018 30 ธันวาคม , 2018
  31 ธันวาคม , 2018 1 มกราคม , 2019 2 มกราคม , 2019 3 มกราคม , 2019 4 มกราคม , 2019 5 มกราคม , 2019 6 มกราคม , 2019
 • « 1 ของ 4 »

  www.reliablecounter.com

  IP Address : 52.91.90.122

  Scroll Up