เปิดบริการนวดตัว , นวดฝ่าเท้า และ นวดประคบฟรี!! ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง

19:23 วันอังคาร, 6th กันยายน 2016


แผนกนวดไทยเพื่อสุขภาพ เปิดบริการนวดตัว , นวดฝ่าเท้า และ นวดประคบ สำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้สนใจ เพื่อฝึกความชำนาญให้ผู้เข้ารับการฝึกวิชานวดไทย ให้มีทักษะการนวดอย่างถูกต้องและถูกวิธี

ตั้งแต่วันที่ 1 – 21 กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 09.00น. – 15.00น. ในวันและเวลาราชการ

จึงเชิญชวนให้ผู้สนใจ..ใช้บริการตามวันและเวลาดังกล่าว

s1

 • กรกฎาคม 2019
  วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
  1 , กรกฎาคม , 2019 2 , กรกฎาคม , 2019 3 , กรกฎาคม , 2019 4 , กรกฎาคม , 2019 5 , กรกฎาคม , 2019 6 , กรกฎาคม , 2019 7 , กรกฎาคม , 2019
  8 , กรกฎาคม , 2019 9 , กรกฎาคม , 2019 10 , กรกฎาคม , 2019 11 , กรกฎาคม , 2019 12 , กรกฎาคม , 2019 13 , กรกฎาคม , 2019 14 , กรกฎาคม , 2019
  15 , กรกฎาคม , 2019 16 , กรกฎาคม , 2019 17 , กรกฎาคม , 2019 18 , กรกฎาคม , 2019 19 , กรกฎาคม , 2019 20 , กรกฎาคม , 2019 21 , กรกฎาคม , 2019
  22 , กรกฎาคม , 2019 23 , กรกฎาคม , 2019 24 , กรกฎาคม , 2019 25 , กรกฎาคม , 2019 26 , กรกฎาคม , 2019 27 , กรกฎาคม , 2019 28 , กรกฎาคม , 2019
  29 , กรกฎาคม , 2019 30 , กรกฎาคม , 2019 31 , กรกฎาคม , 2019 1 , สิงหาคม , 2019 2 , สิงหาคม , 2019 3 , สิงหาคม , 2019 4 , สิงหาคม , 2019
 • « 1 ของ 4 »

  www.reliablecounter.com

  IP Address : 54.92.148.165

  Scroll Up