เปิดบริการนวดตัว , นวดฝ่าเท้า และ นวดประคบฟรี!! ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง

19:23 วันอังคาร, 6th กันยายน 2016


แผนกนวดไทยเพื่อสุขภาพ เปิดบริการนวดตัว , นวดฝ่าเท้า และ นวดประคบ สำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้สนใจ เพื่อฝึกความชำนาญให้ผู้เข้ารับการฝึกวิชานวดไทย ให้มีทักษะการนวดอย่างถูกต้องและถูกวิธี

ตั้งแต่วันที่ 1 – 21 กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 09.00น. – 15.00น. ในวันและเวลาราชการ

จึงเชิญชวนให้ผู้สนใจ..ใช้บริการตามวันและเวลาดังกล่าว

s1

 • พฤศจิกายน 2019
  วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
  28 , ตุลาคม , 2019 29 , ตุลาคม , 2019 30 , ตุลาคม , 2019 31 , ตุลาคม , 2019 1 , พฤศจิกายน , 2019 2 , พฤศจิกายน , 2019 3 , พฤศจิกายน , 2019
  4 , พฤศจิกายน , 2019 5 , พฤศจิกายน , 2019 6 , พฤศจิกายน , 2019 7 , พฤศจิกายน , 2019 8 , พฤศจิกายน , 2019 9 , พฤศจิกายน , 2019 10 , พฤศจิกายน , 2019
  11 , พฤศจิกายน , 2019 12 , พฤศจิกายน , 2019 13 , พฤศจิกายน , 2019 14 , พฤศจิกายน , 2019 15 , พฤศจิกายน , 2019 16 , พฤศจิกายน , 2019 17 , พฤศจิกายน , 2019
  18 , พฤศจิกายน , 2019 19 , พฤศจิกายน , 2019 20 , พฤศจิกายน , 2019 21 , พฤศจิกายน , 2019 22 , พฤศจิกายน , 2019 23 , พฤศจิกายน , 2019 24 , พฤศจิกายน , 2019
  25 , พฤศจิกายน , 2019 26 , พฤศจิกายน , 2019 27 , พฤศจิกายน , 2019 28 , พฤศจิกายน , 2019 29 , พฤศจิกายน , 2019 30 , พฤศจิกายน , 2019 1 , ธันวาคม , 2019
 • « 1 ของ 4 »

  www.reliablecounter.com

  IP Address : 3.91.106.44

  Scroll Up