แจก E-book ออนไลน์ หนังสือ ครอบครัวต้องมาก่อน (family comes first) โดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

01:18 วันอาทิตย์, 4th กันยายน 2016


แจก E-book ออนไลน์ หนังสือ ครอบครัวต้องมาก่อน (family comes first)

หนังสือ “ครอบครัวต้อง มาก่อน (Family comes first)” จัดทำขึ้นเพื่อกระตุ้นและสร้างกระแสให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัว และเรียนรู้ถึงการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของสมาชิกในครอบครัว เพราะครอบครัวเป็นสถาบันหลักและสถาบันแรกที่เป็นเบ้าหลอมและบ่มเพาะคุณลักษณะของคนให้สังคม จึงเป็นสถาบันที่ได้รับความคาดหวังอย่างสูงที่เป็นส่วนสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) จัดทำขึ้นเผื่อเผยแพร่ต่อประชาชนทั่วไปครับ สนใจดาวน์โหลดหนังสือฟรีได้นะครับ

< ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร >

14231415_704010266404367_2709832332002712747_o

 • กรกฎาคม 2019
  วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
  1 , กรกฎาคม , 2019 2 , กรกฎาคม , 2019 3 , กรกฎาคม , 2019 4 , กรกฎาคม , 2019 5 , กรกฎาคม , 2019 6 , กรกฎาคม , 2019 7 , กรกฎาคม , 2019
  8 , กรกฎาคม , 2019 9 , กรกฎาคม , 2019 10 , กรกฎาคม , 2019 11 , กรกฎาคม , 2019 12 , กรกฎาคม , 2019 13 , กรกฎาคม , 2019 14 , กรกฎาคม , 2019
  15 , กรกฎาคม , 2019 16 , กรกฎาคม , 2019 17 , กรกฎาคม , 2019 18 , กรกฎาคม , 2019 19 , กรกฎาคม , 2019 20 , กรกฎาคม , 2019 21 , กรกฎาคม , 2019
  22 , กรกฎาคม , 2019 23 , กรกฎาคม , 2019 24 , กรกฎาคม , 2019 25 , กรกฎาคม , 2019 26 , กรกฎาคม , 2019 27 , กรกฎาคม , 2019 28 , กรกฎาคม , 2019
  29 , กรกฎาคม , 2019 30 , กรกฎาคม , 2019 31 , กรกฎาคม , 2019 1 , สิงหาคม , 2019 2 , สิงหาคม , 2019 3 , สิงหาคม , 2019 4 , สิงหาคม , 2019
 • « 1 ของ 4 »

  www.reliablecounter.com

  IP Address : 54.92.148.165

  Scroll Up