โครงการบ้านนี้มีวินัย รุ่นที่79

14:59 วันพุธ, 15th พฤษภาคม 2019


วันที่ 28 มกราคม 2562 นายชาลี สมมาตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการบ้านนี้มีวินัย รุ่นที่79 ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมสร้างการมีระเบียบวินัยการอยู่ร่วมกันกับคนหมู่มากต้องมีกฎระเบียบมีกติกาถือปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้ทุกคนรู้หน้าที่และสิทธิของตนเองไม่รบกวนหรือกระทบสิทธิการอยู่ร่วมกันของผู้อื่นที่ทุกคนมีเท่าเทียมกัน โดยได้รับเกียรติจากสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง เป็นทีมวิทยากรให้ความรู้เรื่องระเบียบวินัยและกิจกรรมกลุ่มเข้าฐานเพื่อฝึกการทำงานเป็นทีมและการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง

 • พฤษภาคม 2019
  วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
  29 , เมษายน , 2019 30 , เมษายน , 2019 1 , พฤษภาคม , 2019 2 , พฤษภาคม , 2019 3 , พฤษภาคม , 2019 4 , พฤษภาคม , 2019 5 , พฤษภาคม , 2019
  6 , พฤษภาคม , 2019 7 , พฤษภาคม , 2019 8 , พฤษภาคม , 2019 9 , พฤษภาคม , 2019 10 , พฤษภาคม , 2019 11 , พฤษภาคม , 2019 12 , พฤษภาคม , 2019
  13 , พฤษภาคม , 2019 14 , พฤษภาคม , 2019 15 , พฤษภาคม , 2019 16 , พฤษภาคม , 2019 17 , พฤษภาคม , 2019 18 , พฤษภาคม , 2019 19 , พฤษภาคม , 2019
  20 , พฤษภาคม , 2019 21 , พฤษภาคม , 2019 22 , พฤษภาคม , 2019 23 , พฤษภาคม , 2019 24 , พฤษภาคม , 2019 25 , พฤษภาคม , 2019 26 , พฤษภาคม , 2019
  27 , พฤษภาคม , 2019 28 , พฤษภาคม , 2019 29 , พฤษภาคม , 2019 30 , พฤษภาคม , 2019 31 , พฤษภาคม , 2019 1 , มิถุนายน , 2019 2 , มิถุนายน , 2019
 • « 1 ของ 4 »  IP Address : 3.85.143.239

  Scroll Up