โครงการพัฒนาบุคลากร ปี 61

11:47 วันอังคาร, 23rd มกราคม 2018


ในระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2561 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปางกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาคนพัฒนางาน ก้าวสู่ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์ เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ รับฟังความคิดเห็น ใจกว้างและยอมรับการเปลี่ยนแปลงโดยมีวิทยากรจาก มหาลัยนอร์ท เชียงใหม่ มาให้ความรู้ในเรื่อง “การคิดเชิงบวก” และวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มาให้ความรู้ในเรื่อง “บุคลิกภาพกับการทำงาน” โดยมีนายชาลี  สมมาตรผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ฯ ได้เป็นประธานในการเปิด ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง

 • กรกฎาคม 2019
  วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
  1 , กรกฎาคม , 2019 2 , กรกฎาคม , 2019 3 , กรกฎาคม , 2019 4 , กรกฎาคม , 2019 5 , กรกฎาคม , 2019 6 , กรกฎาคม , 2019 7 , กรกฎาคม , 2019
  8 , กรกฎาคม , 2019 9 , กรกฎาคม , 2019 10 , กรกฎาคม , 2019 11 , กรกฎาคม , 2019 12 , กรกฎาคม , 2019 13 , กรกฎาคม , 2019 14 , กรกฎาคม , 2019
  15 , กรกฎาคม , 2019 16 , กรกฎาคม , 2019 17 , กรกฎาคม , 2019 18 , กรกฎาคม , 2019 19 , กรกฎาคม , 2019 20 , กรกฎาคม , 2019 21 , กรกฎาคม , 2019
  22 , กรกฎาคม , 2019 23 , กรกฎาคม , 2019 24 , กรกฎาคม , 2019 25 , กรกฎาคม , 2019 26 , กรกฎาคม , 2019 27 , กรกฎาคม , 2019 28 , กรกฎาคม , 2019
  29 , กรกฎาคม , 2019 30 , กรกฎาคม , 2019 31 , กรกฎาคม , 2019 1 , สิงหาคม , 2019 2 , สิงหาคม , 2019 3 , สิงหาคม , 2019 4 , สิงหาคม , 2019
 • « 1 ของ 4 »

  www.reliablecounter.com

  IP Address : 34.201.121.213

  Scroll Up