โครงการพัฒนาบุคลากร

16:00 วันพุธ, 15th พฤษภาคม 2019


ในวันที่ 4 -5 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน เสริมสร้างภาวะผู้นำและการให้บริการที่ดีต่อประชาชน โดยผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการ และให้นโยบายในการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรศูนย์เรียนรู้ฯได้รับความรู้ ในเรื่อง ภาวะผู้นำ และทำงานอย่างไรให้ประชาชนประทับใจ โดยสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานต่อไป ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง

 

 • พฤษภาคม 2019
  วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
  29 , เมษายน , 2019 30 , เมษายน , 2019 1 , พฤษภาคม , 2019 2 , พฤษภาคม , 2019 3 , พฤษภาคม , 2019 4 , พฤษภาคม , 2019 5 , พฤษภาคม , 2019
  6 , พฤษภาคม , 2019 7 , พฤษภาคม , 2019 8 , พฤษภาคม , 2019 9 , พฤษภาคม , 2019 10 , พฤษภาคม , 2019 11 , พฤษภาคม , 2019 12 , พฤษภาคม , 2019
  13 , พฤษภาคม , 2019 14 , พฤษภาคม , 2019 15 , พฤษภาคม , 2019 16 , พฤษภาคม , 2019 17 , พฤษภาคม , 2019 18 , พฤษภาคม , 2019 19 , พฤษภาคม , 2019
  20 , พฤษภาคม , 2019 21 , พฤษภาคม , 2019 22 , พฤษภาคม , 2019 23 , พฤษภาคม , 2019 24 , พฤษภาคม , 2019 25 , พฤษภาคม , 2019 26 , พฤษภาคม , 2019
  27 , พฤษภาคม , 2019 28 , พฤษภาคม , 2019 29 , พฤษภาคม , 2019 30 , พฤษภาคม , 2019 31 , พฤษภาคม , 2019 1 , มิถุนายน , 2019 2 , มิถุนายน , 2019
 • « 2 ของ 4 »  IP Address : 3.85.143.239

  Scroll Up