โครงการส่งเสริมสัมพันธภาพครอบครัว (ค่ายครอบครัวรุ่นที่ 2)

10:18 วันจันทร์, 22nd พฤษภาคม 2017


     ในระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2560 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง  (นายชาลี สมมาตร) มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (นางกุลวดี หมั่นมุ่งกิจ) พร้อมเจ้าหน้าที่ และทีมวิทยากรจัดโครงการส่งเสริมสัมพันธภาพครอบครัว (ค่ายครอบครัวรุ่นที่ 2 ประจำปี2560 ได้รับเกียรติจากท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก   (นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร) เป็นประธานในพิธีเปิด กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วยสมาชิกของครอบครัวจากพื้นที่เทศบาลเมืองพิษณุโลก เทศบาลตำบลปลักแรด เทศบาลเมืองอรัญญิก อบต.ไผ่ขอดอน อบต.ท่าโพธิ์ อบต.วัดพริก อบต.วัดจันทร์ อบต.พลายชุมพล อำเภอรวมทั้งสิ้น 8 ศพค. จำนวน 100 คน/30 ครอบครัว ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก

 • พฤศจิกายน 2019
  วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
  28 , ตุลาคม , 2019 29 , ตุลาคม , 2019 30 , ตุลาคม , 2019 31 , ตุลาคม , 2019 1 , พฤศจิกายน , 2019 2 , พฤศจิกายน , 2019 3 , พฤศจิกายน , 2019
  4 , พฤศจิกายน , 2019 5 , พฤศจิกายน , 2019 6 , พฤศจิกายน , 2019 7 , พฤศจิกายน , 2019 8 , พฤศจิกายน , 2019 9 , พฤศจิกายน , 2019 10 , พฤศจิกายน , 2019
  11 , พฤศจิกายน , 2019 12 , พฤศจิกายน , 2019 13 , พฤศจิกายน , 2019 14 , พฤศจิกายน , 2019 15 , พฤศจิกายน , 2019 16 , พฤศจิกายน , 2019 17 , พฤศจิกายน , 2019
  18 , พฤศจิกายน , 2019 19 , พฤศจิกายน , 2019 20 , พฤศจิกายน , 2019 21 , พฤศจิกายน , 2019 22 , พฤศจิกายน , 2019 23 , พฤศจิกายน , 2019 24 , พฤศจิกายน , 2019
  25 , พฤศจิกายน , 2019 26 , พฤศจิกายน , 2019 27 , พฤศจิกายน , 2019 28 , พฤศจิกายน , 2019 29 , พฤศจิกายน , 2019 30 , พฤศจิกายน , 2019 1 , ธันวาคม , 2019
 • « 1 ของ 4 »

  www.reliablecounter.com

  IP Address : 3.91.106.44

  Scroll Up