โครงการ ค่ายเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการฝึกอบรม รุ่นที่ 77

20:27 วันศุกร์, 23rd กุมภาพันธ์ 2018


ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการจัดโครงการ ค่ายเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการฝึกอบรม รุ่นที่ 77 ภายในงานช่วงเช้าได้มีการบรรยายในเรื่อง สิทธิการคุ้มครองแรงงานและการป้องกันตนเองไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิในการประกอบการ โดยวิทยากรจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดลำปาง และในช่วงบ่ายได้มีการบรรยายในเรื่อง สิทธิประโยชน์การประกันสังคมก่อนเข้าไปประกอบ อาชีพในสถานประกอบการโดยวิทยากรจาก สำนักงานประกันสังคม จังหวัดลำปาง โดยมี นายชาลี สมมาตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ฯลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือจังหวัดลำปาง

 • กรกฎาคม 2019
  วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
  1 , กรกฎาคม , 2019 2 , กรกฎาคม , 2019 3 , กรกฎาคม , 2019 4 , กรกฎาคม , 2019 5 , กรกฎาคม , 2019 6 , กรกฎาคม , 2019 7 , กรกฎาคม , 2019
  8 , กรกฎาคม , 2019 9 , กรกฎาคม , 2019 10 , กรกฎาคม , 2019 11 , กรกฎาคม , 2019 12 , กรกฎาคม , 2019 13 , กรกฎาคม , 2019 14 , กรกฎาคม , 2019
  15 , กรกฎาคม , 2019 16 , กรกฎาคม , 2019 17 , กรกฎาคม , 2019 18 , กรกฎาคม , 2019 19 , กรกฎาคม , 2019 20 , กรกฎาคม , 2019 21 , กรกฎาคม , 2019
  22 , กรกฎาคม , 2019 23 , กรกฎาคม , 2019 24 , กรกฎาคม , 2019 25 , กรกฎาคม , 2019 26 , กรกฎาคม , 2019 27 , กรกฎาคม , 2019 28 , กรกฎาคม , 2019
  29 , กรกฎาคม , 2019 30 , กรกฎาคม , 2019 31 , กรกฎาคม , 2019 1 , สิงหาคม , 2019 2 , สิงหาคม , 2019 3 , สิงหาคม , 2019 4 , สิงหาคม , 2019
 • « 1 ของ 4 »

  www.reliablecounter.com

  IP Address : 34.201.121.213

  Scroll Up