โครงการ ค่ายเตรียมความพร้อม

16:06 วันพุธ, 15th พฤษภาคม 2019


ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ 256๒ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการจัดโครงการ ค่ายเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการฝึกอบรม รุ่นที่ 7๙ ภายในงานช่วงเช้าได้มีการบรรยายในเรื่อง สิทธิประโยชน์การประกันสังคมก่อนเข้าไปประกอบอาชีพในสถานประกอบการ โดยวิทยากรจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง , การบรรยายในเรื่อง สุขภาวะทางเพศ และการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลห้างฉัตร และในช่วงบ่ายได้มีการบรรยายในเรื่อง การจัดหางาน และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สถานประกอบการโดยวิทยากรจาก สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง โดยมี นางสาวทิพวัลย์ ถิรวุฒิ เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญงาน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือจังหวัดลำปาง

 

 • พฤษภาคม 2019
  วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
  29 , เมษายน , 2019 30 , เมษายน , 2019 1 , พฤษภาคม , 2019 2 , พฤษภาคม , 2019 3 , พฤษภาคม , 2019 4 , พฤษภาคม , 2019 5 , พฤษภาคม , 2019
  6 , พฤษภาคม , 2019 7 , พฤษภาคม , 2019 8 , พฤษภาคม , 2019 9 , พฤษภาคม , 2019 10 , พฤษภาคม , 2019 11 , พฤษภาคม , 2019 12 , พฤษภาคม , 2019
  13 , พฤษภาคม , 2019 14 , พฤษภาคม , 2019 15 , พฤษภาคม , 2019 16 , พฤษภาคม , 2019 17 , พฤษภาคม , 2019 18 , พฤษภาคม , 2019 19 , พฤษภาคม , 2019
  20 , พฤษภาคม , 2019 21 , พฤษภาคม , 2019 22 , พฤษภาคม , 2019 23 , พฤษภาคม , 2019 24 , พฤษภาคม , 2019 25 , พฤษภาคม , 2019 26 , พฤษภาคม , 2019
  27 , พฤษภาคม , 2019 28 , พฤษภาคม , 2019 29 , พฤษภาคม , 2019 30 , พฤษภาคม , 2019 31 , พฤษภาคม , 2019 1 , มิถุนายน , 2019 2 , มิถุนายน , 2019
 • « 2 ของ 4 »  IP Address : 3.85.143.239

  Scroll Up