ร่วมในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพลังบวกสาม

11:07 วันจันทร์, 5th มิถุนายน 2017


ในวันนี้ 4 มิถุนายน 2560ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง(นายชาลี  สมมาตร)พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯได้เข้าร่วมในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพลังบวกสาม ภาครัฐ สื่อ และประชาสังคมเพื่อสตรีและครอบครัว ภายใต้แนวคิด “ประชารัฐร่วมใจ ป้องภัยสตรีและครอบครัว”โดยมี (นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต) อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานในพิธีเปิด ในการนี้ (นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร)ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้บริหาร สื่อมวลชน และผู้เข้าร่วมการสัมมนา พร้อมทั้ง นางภัทราวดี ปัญญาบุญ นายอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ตลอดจนคณะหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ทุกหน่วยงานได้มาร่วมให้การดูแลต้อนรับโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย 

 • กรกฎาคม 2019
  วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
  1 , กรกฎาคม , 2019 2 , กรกฎาคม , 2019 3 , กรกฎาคม , 2019 4 , กรกฎาคม , 2019 5 , กรกฎาคม , 2019 6 , กรกฎาคม , 2019 7 , กรกฎาคม , 2019
  8 , กรกฎาคม , 2019 9 , กรกฎาคม , 2019 10 , กรกฎาคม , 2019 11 , กรกฎาคม , 2019 12 , กรกฎาคม , 2019 13 , กรกฎาคม , 2019 14 , กรกฎาคม , 2019
  15 , กรกฎาคม , 2019 16 , กรกฎาคม , 2019 17 , กรกฎาคม , 2019 18 , กรกฎาคม , 2019 19 , กรกฎาคม , 2019 20 , กรกฎาคม , 2019 21 , กรกฎาคม , 2019
  22 , กรกฎาคม , 2019 23 , กรกฎาคม , 2019 24 , กรกฎาคม , 2019 25 , กรกฎาคม , 2019 26 , กรกฎาคม , 2019 27 , กรกฎาคม , 2019 28 , กรกฎาคม , 2019
  29 , กรกฎาคม , 2019 30 , กรกฎาคม , 2019 31 , กรกฎาคม , 2019 1 , สิงหาคม , 2019 2 , สิงหาคม , 2019 3 , สิงหาคม , 2019 4 , สิงหาคม , 2019
 • « 1 ของ 4 »

  www.reliablecounter.com

  IP Address : 54.92.148.165

  Scroll Up