กิจกรรมต่างๆภายในศูนย์ฯ

เข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอาชี...

วันที่ 25 กันยายน 2561 นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร...

เจ้าหน้าที่และผู้รับการฝึกอาชีพร่วมกิจกรรม...

วันที่ 26 กันยายน 2561 นายชาลี สมมาตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายเจ้า...

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอาชีพฯ...

ในวันที่ 20 กันยายน 2561 นายชาลี สมมาตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมาย ก...

การประชุมมูลนิธิศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพส...

วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา นายชาลี สมมาตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมา...

นายชาลี สมมาตร ผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับค...

ในวันที่ 20 กันยายน 2561 นายชาลี สมมาตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ให้การต้อ...

มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพตามโ...

ในวันที่ 19 กันยายน 2561 นายชาลี สมมาตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง เป็นประธา...

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอาชีพข...

ในวันที่ 19 กันยายน 2561 นายชาลี สมมาตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมาย ก...

โครงการครอบครัวอบอุ่นไร้ความรุนแรง ประจำปี...

วันที่ 19 กันยายน 2561 นายชาลี สมมาตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง เป็นประธานใ...

นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต ปลูกต้นรวงผึ้งเป็น...

วันที่ 18 กันยายน 2561 นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ปลูกต้นรวงผึ้งเป็นที่ระลึกในการมาเ...

พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้รับการฝึกอาชีพรุ่นที่...

วันที่ 18 กันยายน 2561 นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้รับ...


 • ธันวาคม 2018
  วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
  26 พฤศจิกายน , 2018 27 พฤศจิกายน , 2018 28 พฤศจิกายน , 2018 29 พฤศจิกายน , 2018 30 พฤศจิกายน , 2018 1 ธันวาคม , 2018 2 ธันวาคม , 2018
  3 ธันวาคม , 2018 4 ธันวาคม , 2018 5 ธันวาคม , 2018 6 ธันวาคม , 2018 7 ธันวาคม , 2018 8 ธันวาคม , 2018 9 ธันวาคม , 2018
  10 ธันวาคม , 2018 11 ธันวาคม , 2018 12 ธันวาคม , 2018 13 ธันวาคม , 2018 14 ธันวาคม , 2018 15 ธันวาคม , 2018 16 ธันวาคม , 2018
  17 ธันวาคม , 2018 18 ธันวาคม , 2018 19 ธันวาคม , 2018 20 ธันวาคม , 2018 21 ธันวาคม , 2018 22 ธันวาคม , 2018 23 ธันวาคม , 2018
  24 ธันวาคม , 2018 25 ธันวาคม , 2018 26 ธันวาคม , 2018 27 ธันวาคม , 2018 28 ธันวาคม , 2018 29 ธันวาคม , 2018 30 ธันวาคม , 2018
  31 ธันวาคม , 2018 1 มกราคม , 2019 2 มกราคม , 2019 3 มกราคม , 2019 4 มกราคม , 2019 5 มกราคม , 2019 6 มกราคม , 2019
 • « 1 ของ 4 »

  www.reliablecounter.com

  IP Address : 52.91.90.122

  Scroll Up