กิจกรรมต่างๆภายในศูนย์ฯ

ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดระเบียบคน...

ในวันที่ 30 มีนาคม 2562 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง นายชาลี สมมาตร มอบหมายให้...

ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2562...

วันที่ 29 มีนาคม 2562 นายชาลี สมมาตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้า...

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร...

วันที่ 28 มีนาคม 2562 นายชาลี สมมาตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง โครงการสร้าง...

มอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอาชีพ รุ่นที่...

วันที่ 28 มีนาคม 2562 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง เปิดอาคารแสดงผลิตภัณฑ์ “เฮือนฮ่ว...

โครงการฯ ฝึกอบรมการพัฒนาทักษะการดำเนินธุรก...

ในระหว่างวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2562 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง (นายชาล...

กิจกรรมแข่งขันทักษะอาชีพ รุ่นที่79...

วันที่ 13 มีนาคม 2562 นายชาลี สมมาตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง เป็นประธานเป...

ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562...

วันที่ 12 มีนาคม 2562 นายชาลี สมมาตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้า...

ลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมกลุ่มโครงการสร้างชีว...

วันที่ 9 มีนาคม 2562 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง นายชาลี สมมาตร มอบหมายให้กลุ...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำ...

วันที่ 8 มีนาคม 2562 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง นายชาลี สมมาตร มอบหมายให้กลุ...

ลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมกลุ่มโครงการสร้างชีว...

วันที่ 8 มีนาคม 2562 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง นายชาลี สมมาตร มอบหมายให้กลุ...


 • มิถุนายน 2019
  วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
  27 , พฤษภาคม , 2019 28 , พฤษภาคม , 2019 29 , พฤษภาคม , 2019 30 , พฤษภาคม , 2019 31 , พฤษภาคม , 2019 1 , มิถุนายน , 2019 2 , มิถุนายน , 2019
  3 , มิถุนายน , 2019 4 , มิถุนายน , 2019 5 , มิถุนายน , 2019 6 , มิถุนายน , 2019 7 , มิถุนายน , 2019 8 , มิถุนายน , 2019 9 , มิถุนายน , 2019
  10 , มิถุนายน , 2019 11 , มิถุนายน , 2019 12 , มิถุนายน , 2019 13 , มิถุนายน , 2019 14 , มิถุนายน , 2019 15 , มิถุนายน , 2019 16 , มิถุนายน , 2019
  17 , มิถุนายน , 2019 18 , มิถุนายน , 2019 19 , มิถุนายน , 2019 20 , มิถุนายน , 2019 21 , มิถุนายน , 2019 22 , มิถุนายน , 2019 23 , มิถุนายน , 2019
  24 , มิถุนายน , 2019 25 , มิถุนายน , 2019 26 , มิถุนายน , 2019 27 , มิถุนายน , 2019 28 , มิถุนายน , 2019 29 , มิถุนายน , 2019 30 , มิถุนายน , 2019
 • « 1 ของ 4 »  IP Address : 3.90.204.40

  Scroll Up