กิจกรรมต่างๆภายในศูนย์ฯ

ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนพื้นท...

วันที่ 8 มีนาคม 2562 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง นายชาลี สมมาตร มอบหมายให้ นา...

ออกหน่วยจังหวัด...

วันที่ 7 มีนาคม 2562 นายชาลี สมมาตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง(สค.พม.) มอบหม...

ร่วมกิจกรรมวันสตรีสากล...

ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง สค. พม. ร่วมกับ พมจ.ลำปาง และคณะกรรมก...

ลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมกลุ่มพื้นที่จังหวัดพ...

วันที่ 7 มีนาคม 2562 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง นายชาลี สมมาตร มอบหมายให้กลุ...

ลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมกลุ่มโครงการสร้างชีว...

วันที่ 6 มีนาคม 2562 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง นายชาลี สมมาตร มอบหมายให้กลุ...

ร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พ...

ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายชาลี สมมาตร  ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและภาคเหนือจังหวัดลำปาง เข้าร...

จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างโอกาสในการดำเนิ...

ในระหว่างวันที่ 5 – 8 มีนาคม 2562 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างโอกาสในการ...

ลงเยี่ยมบ้านของผู้รับฯโครงการสร้างชีวิตใหม...

วันที่ 5 มีนาคม 2562 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง นายชาลี สมมาตร มอบหมายให้กลุ...

ร่วมเป็นเกียรติเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุในเรื...

วันที่ 5 มีนาคม 2562 นายชาลี สมมาตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ร่วมเป็นเกียร...

ร่วมงานพิธีเปิดกาดบัวแก้ว...

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง นายชาลี สมมาตร มอบหมาย...


 • มิถุนายน 2019
  วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
  27 , พฤษภาคม , 2019 28 , พฤษภาคม , 2019 29 , พฤษภาคม , 2019 30 , พฤษภาคม , 2019 31 , พฤษภาคม , 2019 1 , มิถุนายน , 2019 2 , มิถุนายน , 2019
  3 , มิถุนายน , 2019 4 , มิถุนายน , 2019 5 , มิถุนายน , 2019 6 , มิถุนายน , 2019 7 , มิถุนายน , 2019 8 , มิถุนายน , 2019 9 , มิถุนายน , 2019
  10 , มิถุนายน , 2019 11 , มิถุนายน , 2019 12 , มิถุนายน , 2019 13 , มิถุนายน , 2019 14 , มิถุนายน , 2019 15 , มิถุนายน , 2019 16 , มิถุนายน , 2019
  17 , มิถุนายน , 2019 18 , มิถุนายน , 2019 19 , มิถุนายน , 2019 20 , มิถุนายน , 2019 21 , มิถุนายน , 2019 22 , มิถุนายน , 2019 23 , มิถุนายน , 2019
  24 , มิถุนายน , 2019 25 , มิถุนายน , 2019 26 , มิถุนายน , 2019 27 , มิถุนายน , 2019 28 , มิถุนายน , 2019 29 , มิถุนายน , 2019 30 , มิถุนายน , 2019
 • « 1 ของ 4 »  IP Address : 3.90.204.40

  Scroll Up