กิจกรรมต่างๆภายในศูนย์ฯ

การลงนามและการประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพ“คนตำบ...

วันที่ 18 กันยายน 2561 นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานพิธีการลงนามและการประกาศ...

งานมหกรรมสมัชชาผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลก“ย...

วันที่ 17 กันยายน 2561 ณ เทศบาลตำบลหัวรอ ณ จังหวัดพิษณุโลก พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมแ...

ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอาชีพ...

วันที่ 16 กันยายน 2561 นายชาลี สมมาตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายนางส...

ข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสวนดุสิตวิชาการ“จากข...

วันที่ 16 กันยายน 2561 นายชาลี สมมาตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมาย นาง...

งาน “มหกรรมตลาดนัด สร้างอาชีพให้มั่นคง สัง...

วันที่ 13 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพคเมืองทองธานี ฮอล์ 4 พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทวงการพัฒ...

เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพภาคีเครือข่ายใน...

วันที่ 13 กันยายน 2561 นายชาลี สมมาตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้น...

เจ้าหน้าที่และผู้รับการฝึกอาชีพร่วมกิจกรรม...

วันที่ 12 กันยายน 2561 นายชาลี สมมาตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายเจ้า...

เข้าร่วมรับฟังการประชุม ศปก.พม.ครั้งที่ 11...

วันที่ 12 กันยายน 2561 นายชาลี สมมาตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหั...

เข้าร่วมโครงการสร้างความตระหนักรู้ เรื่องค...

ในวันที่ 10 กันยายน 2561 นายชาลี สมมาตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายเจ...

เข้าร่วมพิธีเปิดงาน“วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศา...

วันที่ 10 กันยายน 2561 นายชาลี สมมาตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายเจ้า...


 • ธันวาคม 2018
  วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
  26 พฤศจิกายน , 2018 27 พฤศจิกายน , 2018 28 พฤศจิกายน , 2018 29 พฤศจิกายน , 2018 30 พฤศจิกายน , 2018 1 ธันวาคม , 2018 2 ธันวาคม , 2018
  3 ธันวาคม , 2018 4 ธันวาคม , 2018 5 ธันวาคม , 2018 6 ธันวาคม , 2018 7 ธันวาคม , 2018 8 ธันวาคม , 2018 9 ธันวาคม , 2018
  10 ธันวาคม , 2018 11 ธันวาคม , 2018 12 ธันวาคม , 2018 13 ธันวาคม , 2018 14 ธันวาคม , 2018 15 ธันวาคม , 2018 16 ธันวาคม , 2018
  17 ธันวาคม , 2018 18 ธันวาคม , 2018 19 ธันวาคม , 2018 20 ธันวาคม , 2018 21 ธันวาคม , 2018 22 ธันวาคม , 2018 23 ธันวาคม , 2018
  24 ธันวาคม , 2018 25 ธันวาคม , 2018 26 ธันวาคม , 2018 27 ธันวาคม , 2018 28 ธันวาคม , 2018 29 ธันวาคม , 2018 30 ธันวาคม , 2018
  31 ธันวาคม , 2018 1 มกราคม , 2019 2 มกราคม , 2019 3 มกราคม , 2019 4 มกราคม , 2019 5 มกราคม , 2019 6 มกราคม , 2019
 • « 1 ของ 4 »

  www.reliablecounter.com

  IP Address : 52.91.90.122

  Scroll Up