กิจกรรมต่างๆภายในศูนย์ฯ

เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาประเด...

ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โด...

เข้าร่วมรับฟังการปฐมนิเทศ ผู้รับการฝึกอาชี...

ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โด...

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มห...

ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โด...

โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว...

ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปางกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวโดยผู...

เรื่อง การจัดบัญชีออนไลน์...

ในวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง สังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบ...

กิจกรรมวันไหว้ครู...

ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้...

จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกอาชีพรุ่...

ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวโดยผ...

เข้าร่วมการประชุมเพื่อพัฒนาแนวทางการขับเคล...

ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวโดยผ...

จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2560...

ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดย...

พิธีลงนามความร่วมมือและเป็นศูนย์อินเตอร์เน...

ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ปลื้ม!!!… – TV Lampang Onlineวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีแล...


 • พฤษภาคม 2019
  วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
  29 , เมษายน , 2019 30 , เมษายน , 2019 1 , พฤษภาคม , 2019 2 , พฤษภาคม , 2019 3 , พฤษภาคม , 2019 4 , พฤษภาคม , 2019 5 , พฤษภาคม , 2019
  6 , พฤษภาคม , 2019 7 , พฤษภาคม , 2019 8 , พฤษภาคม , 2019 9 , พฤษภาคม , 2019 10 , พฤษภาคม , 2019 11 , พฤษภาคม , 2019 12 , พฤษภาคม , 2019
  13 , พฤษภาคม , 2019 14 , พฤษภาคม , 2019 15 , พฤษภาคม , 2019 16 , พฤษภาคม , 2019 17 , พฤษภาคม , 2019 18 , พฤษภาคม , 2019 19 , พฤษภาคม , 2019
  20 , พฤษภาคม , 2019 21 , พฤษภาคม , 2019 22 , พฤษภาคม , 2019 23 , พฤษภาคม , 2019 24 , พฤษภาคม , 2019 25 , พฤษภาคม , 2019 26 , พฤษภาคม , 2019
  27 , พฤษภาคม , 2019 28 , พฤษภาคม , 2019 29 , พฤษภาคม , 2019 30 , พฤษภาคม , 2019 31 , พฤษภาคม , 2019 1 , มิถุนายน , 2019 2 , มิถุนายน , 2019
 • « 1 ของ 4 »  IP Address : 3.85.143.239

  Scroll Up