กิจกรรมต่างๆภายในศูนย์ฯ

ร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการทบทวนผลการดำเนินง...

ในวันที่ 16-17 ตุลาคม 2560 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ ได้...

เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่...

วันที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้...

เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลค...

เช้าวัน ศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 07.00 น. ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ได...

เข้าร่วมประชุม หัวหน้าหน่วยงาน พม....

วันที่ 11 ตุลาคม 2560เวลา 10.30น. ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้ ก...

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการจัดทำ...

วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบหมายเจ้าหน้าที่ นางสาวกั...

กิจกรรม พิธีทำบุญถวายผ้าป่าสามัคคี มูลนิธิ...

วันที่ 22 กันยายน 2560 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง โดยผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ฯ (นายชาลี...

กิจกรรม โครงการ “ต้นแบบ Co-Woring Space” ศ...

วันที่ 20 กันยายน 2560 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง โดยผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ฯ (นายชาลี...

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประ...

ในวันที่ 18 กันยายน 2560 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง โดยผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ฯ (นายชา...

โครงการ จังหวัดลำปาง เคลื่อนที่ ประจำปีงบป...

ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ  จังหวัดลำปาง หน่วยงานสังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบ...

มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้เดือดร้อนในพื้น...

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ                จังหวัดลำปาง สังกัดกรมกิจการสตรีและส...


 • กุมภาพันธ์ 2019
  วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
  28 มกราคม , 2019 29 มกราคม , 2019 30 มกราคม , 2019 31 มกราคม , 2019 1 กุมภาพันธ์ , 2019 2 กุมภาพันธ์ , 2019 3 กุมภาพันธ์ , 2019
  4 กุมภาพันธ์ , 2019 5 กุมภาพันธ์ , 2019 6 กุมภาพันธ์ , 2019 7 กุมภาพันธ์ , 2019 8 กุมภาพันธ์ , 2019 9 กุมภาพันธ์ , 2019 10 กุมภาพันธ์ , 2019
  11 กุมภาพันธ์ , 2019 12 กุมภาพันธ์ , 2019 13 กุมภาพันธ์ , 2019 14 กุมภาพันธ์ , 2019 15 กุมภาพันธ์ , 2019 16 กุมภาพันธ์ , 2019 17 กุมภาพันธ์ , 2019
  18 กุมภาพันธ์ , 2019 19 กุมภาพันธ์ , 2019 20 กุมภาพันธ์ , 2019 21 กุมภาพันธ์ , 2019 22 กุมภาพันธ์ , 2019 23 กุมภาพันธ์ , 2019 24 กุมภาพันธ์ , 2019
  25 กุมภาพันธ์ , 2019 26 กุมภาพันธ์ , 2019 27 กุมภาพันธ์ , 2019 28 กุมภาพันธ์ , 2019 1 มีนาคม , 2019 2 มีนาคม , 2019 3 มีนาคม , 2019
 • « 1 ของ 4 »

  www.reliablecounter.com

  IP Address : 34.226.208.185

  Scroll Up