กิจกรรมต่างๆภายในศูนย์ฯ

กิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้อำนวยการศูน...

ในวันที่ 20 เมษายน 2560 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ได้ร่วมสืบสา...

ร่วมงานพิธีสักการะอนุสาวรีย์เจ้าพ่อทิพย์ช้...

                            ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 07.00 น. ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครั...

พิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอา...

ในวัน ศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2560 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปางได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้...

ออกทัศนศึกษาดูงานในโครงการเสริมสร้างโอกาสใ...

ในวันที่ 11-12 มีนาคม 2560 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือจังหวัดลำปางโดยนายทวีศักดิ์  จันทร์ตระกูล หัวหน...

โครงการพัฒนาบุคลากรประจำปี 2560...

ระหว่าง วันที่ 7 – 8 มีนาคม 2560 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรปร...

ร่วมงาน วันสตรีสากล...

ในวันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 19.30 น. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง โดยนายอิศรา คันธรักษ์ ต...

ร่วมงาน“ วันนักข่าว ” ประจำปี 2560...

ในวันที่ 5 มีนาคม 2560 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปางได้เข้าร่วมงาน“ วันนักข่าว ” ประจำปี 2...

โครงการฝึกทักษะอาชีพให้แก่เด็กนักเรียน...

              ในวันจันทร์ ที่ 6 มีนาคม 2560 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง โดยนายทวีศักดิ์ ...

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพ อ. ลาดยาว จ....

ในช่วงบ่ายวันที่ 2 มีนาคม 2560 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง นำโดยกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้...

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพ อ. แม่วงค์ ...

ในช่วงเช้าวันที่ 2 มีนาคม 2560 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง นำโดยกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้...


 • กุมภาพันธ์ 2020
  วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
  27 , มกราคม , 2020 28 , มกราคม , 2020 29 , มกราคม , 2020 30 , มกราคม , 2020 31 , มกราคม , 2020 1 , กุมภาพันธ์ , 2020 2 , กุมภาพันธ์ , 2020
  3 , กุมภาพันธ์ , 2020 4 , กุมภาพันธ์ , 2020 5 , กุมภาพันธ์ , 2020 6 , กุมภาพันธ์ , 2020 7 , กุมภาพันธ์ , 2020 8 , กุมภาพันธ์ , 2020 9 , กุมภาพันธ์ , 2020
  10 , กุมภาพันธ์ , 2020 11 , กุมภาพันธ์ , 2020 12 , กุมภาพันธ์ , 2020 13 , กุมภาพันธ์ , 2020 14 , กุมภาพันธ์ , 2020 15 , กุมภาพันธ์ , 2020 16 , กุมภาพันธ์ , 2020
  17 , กุมภาพันธ์ , 2020 18 , กุมภาพันธ์ , 2020 19 , กุมภาพันธ์ , 2020 20 , กุมภาพันธ์ , 2020 21 , กุมภาพันธ์ , 2020 22 , กุมภาพันธ์ , 2020 23 , กุมภาพันธ์ , 2020
  24 , กุมภาพันธ์ , 2020 25 , กุมภาพันธ์ , 2020 26 , กุมภาพันธ์ , 2020 27 , กุมภาพันธ์ , 2020 28 , กุมภาพันธ์ , 2020 29 , กุมภาพันธ์ , 2020 1 , มีนาคม , 2020
 • « 1 ของ 4 »

  www.reliablecounter.com

  IP Address : 35.175.113.29

  Scroll Up