กิจกรรมต่างๆภายในศูนย์ฯ

จัดโครงการฝึกอบรม ต้นกล้าครอบครัว...

ในวันที่ 3-6 มิถุนายน 2560 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัมนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปางได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเส...

ร่วมในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพลังบ...

ในวันนี้ 4 มิถุนายน 2560ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง(นายชาลี  สมมาตร)พร้อมด้วย...

ร่วมพิธีเปิดการประชุมการขับเคลื่อนแนวทางกา...

ในวันที่ 3 มิ.ย. 60 เวลา 14.00 น. ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง (นายชาลี  สมมาตร...

...

ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นางน...

ผู้อำนวยการศูนย์ฯตรวจเยี่ยมการฝึกอาชีพ...

ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือจังหวัดลำปาง(นายชาลี  สมมาตร) ได้ตรวจเ...

โครงการส่งเสริมสัมพันธภาพครอบครัว (ค่ายครอ...

     ในระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2560 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง  ...

ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี...

ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการฝึกอบรม ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ ...

ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีข...

วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง (นายชาลี สมมาตร) พร้อมด้วย...

ลงพื้นที่ จังหวัดเพชรบูรณ์...

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 นายชาลี สมมาตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอ...

กิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้อำนวยการศูน...

ในวันที่ 20 เมษายน 2560 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ได้ร่วมสืบสา...


 • มิถุนายน 2019
  วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
  27 , พฤษภาคม , 2019 28 , พฤษภาคม , 2019 29 , พฤษภาคม , 2019 30 , พฤษภาคม , 2019 31 , พฤษภาคม , 2019 1 , มิถุนายน , 2019 2 , มิถุนายน , 2019
  3 , มิถุนายน , 2019 4 , มิถุนายน , 2019 5 , มิถุนายน , 2019 6 , มิถุนายน , 2019 7 , มิถุนายน , 2019 8 , มิถุนายน , 2019 9 , มิถุนายน , 2019
  10 , มิถุนายน , 2019 11 , มิถุนายน , 2019 12 , มิถุนายน , 2019 13 , มิถุนายน , 2019 14 , มิถุนายน , 2019 15 , มิถุนายน , 2019 16 , มิถุนายน , 2019
  17 , มิถุนายน , 2019 18 , มิถุนายน , 2019 19 , มิถุนายน , 2019 20 , มิถุนายน , 2019 21 , มิถุนายน , 2019 22 , มิถุนายน , 2019 23 , มิถุนายน , 2019
  24 , มิถุนายน , 2019 25 , มิถุนายน , 2019 26 , มิถุนายน , 2019 27 , มิถุนายน , 2019 28 , มิถุนายน , 2019 29 , มิถุนายน , 2019 30 , มิถุนายน , 2019
 • « 1 ของ 4 »  IP Address : 3.90.204.40

  Scroll Up